Loopbaanvragen?
Heel normaal!

Loopbaancoaching

Faciliteer je medewerker in zijn werkgeluk

Loopbaancoaching

Veranderingen in de organisatiecontext of het leven van je medewerker kunnen zijn inzetbaarheid beïnvloeden en leiden tot diverse loopbaanvragen. Wil jij je medewerker de ruimte geven om na te denken over zijn loopbaan, een andere functie of een nieuwe uitdaging buiten de organisatie? Met loopbaancoaching kun jij je medewerker hierbij ondersteunen.  
Met loopbaancoaching worden de uitdagingen vertaald naar persoonlijke kansen. Jouw medewerker wordt bewust van zijn kwaliteiten en wensen. Hij weet wanneer hij in zijn element is en welke loopbaankeuzes hij kan maken. Loopbaanbegeleiding helpt jouw medewerker om de regie te nemen voor zijn loopbaan en een goed gesprek te voeren over zijn inzetbaarheid en werkgeluk.

Het loopbaantraject

Het traject start met een intake. De loopbaanvraag maken we helder en we tasten de onderlinge klik af. Deze is belangrijk voor het vertrouwen en commitment. Nadat een plan van aanpak met heldere doelstellingen is vastgesteld, starten we 8 bijeenkomsten waarin je medewerker gestimuleerd wordt om zelf richting te geven aan zijn loopbaan. Een eindrapportage voor jou en je medewerker dient als naslag.

In een compleet traject werken we samen aan onderstaande vragen. Jouw medewerker krijgt helder in beeld wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. Met daarbij -niet onbelangrijk- de kennis om zijn/haar doelstelling te bereiken.

Wie ben ik en wat heb ik te bieden?
We brengen in kaart wat de persoonlijke kernkwaliteiten, talenten, vaardigheden, aandachtspunten en drijfveren van de medewerker zijn. Helder wordt waar hij staat en belangrijk vindt in het werk.

Wat wil ik bereiken?
We onderzoeken welke rollen en beroepen je medewerker wil en kan vervullen. Ook wordt helder in wat voor soort werkomgeving hij zich wil begeven. In deze fase komt er meer focus in de favoriete richting waarin je medewerker wilt opgaan.

Waar liggen mijn kansen?
In deze fase ligt de nadruk op het bepalen van een adequate strategie. We verkennen de arbeidsmarkt en bepalen we een inspirerende en realistische zoekrichting. Dit resulteert in een concreet ontwikkel- en actieplan met noodzakelijke stappen om de gewenste loopbaanrichting te bereiken. Je medewerker heeft zijn mogelijkheden voor de verdere loopbaan in beeld.

Testen

Tijdens het traject wordt gebruik gemaakt van de Loopbaanscreener van TalentLens, een wetenschappelijk verantwoorde online vragenlijst. Deze bestaat uit twee testen: de Loopbaan Inzicht Vragenlijst (LIV) als interessetest en de Personality for Professionals Inventory (PfPI) als persoonlijkheidsvragenlijst. Gecombineerd levert de Loopbaanscreener belangrijke informatie op of de persoonlijke eigenschappen in lijn met de interesses zijn. Of gedragingen voor- of, in bepaalde situaties, juist tegenwerken.

Praktisch

Het loopbaanadvies traject bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur en heeft een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden. Indien gewenst kunnen we het traject mondeling nabespreken en evalueren. Nazorg, bijvoorbeeld tijdens het solliciteren, is ook mogelijk.

talentontwikkeling, vitaliteit en inzetbaarheid

Een medewerker is het meest van waarde voor de organisatie als hij goed in zijn vel zit, zijn talenten kan etaleren en de juiste uitdagingen heeft. Ofwel als fitte medewerker optimaal inzetbaar is. Hij is fit qua vitaliteit en heeft een ‘fit’ met het werk.
Fit zijn en blijven is een belangrijke uitdaging van deze tijd, waar verandering de enige constante lijkt te zijn. Op het werk, thuis en vanuit persoonlijke ontwikkeling. Uitdagingen zijn prima, stressoren helaas minder. Dan is het zaak om balans na te streven. Waar zit je kracht, je passie? Waarvan gaan je ogen sprankelen en wanneer ben je in je element? Met dat op het netvlies komt de energie terug en verdwijnt de stress naar de achtergrond. Een fitte medewerker is geen vast gegeven en daarom is loopbaancoaching een passende aanvulling op beleid gericht op talentontwikkeling, vitaliteit, verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Kijk bij mijn workshops hieronder als aanvulling om dergelijke thema’s kracht bij te zetten.

POP/ Een goed gesprek

Het goede gesprek met je medewerker is van belang voor zijn optimale inzet. Wellicht heb je een gesprekken- of functioneringscyclus waarbij je eenmaal of meerdere keren per jaar met elkaar om tafel gaat. Soms is een medewerker zoekend in waar hij zijn aansluiting met het werk (weer) vindt. Of specifieker, waar zijn kracht én ontwikkeling ligt. Niet iedere medewerker heeft dit helder op het netvlies, waardoor gesprekken wat moeizaam gaan of aan de oppervlakte blijven. Wil je als werkgever meer uit het gesprek en de afspraken over persoonlijke ontwikkeling (POP) halen? Dan is een POP-advies een uitstekend instrument. In 3 sessies heeft jouw medewerker een helder beeld van zijn ontwikkelkoers.

Welk traject past bij jouw medewerker?

Loopbaancoaching

In een compleet traject met 8 gesprekken van 1,5 á 2 uur ontdekt je medewerker waar zijn kracht ligt, wat voor hem belangrijk is en welke koers bij hem past. Naast de gesprekken vraagt het traject de nodige tijd vanwege de (huiswerk)opdrachten en voorbereiding. Incl. persoonlijke werkmap met opdrachten, testen en rapportage.

excl. btw

€ 1699

loopbaancheck

In dit verkort traject met 3 bijeenkomsten van 2 uur krijgt je medewerker een kort en krachtig handvat voor het maken van een volgende stap in zijn loopbaan. Hij heeft al een redelijk tot goed beeld van zijn kwaliteiten, drijfveren en ambities. Incl. voorbereiding, opdrachten en testen.

excl. btw

€ 725

POP-advies

 In 3 sessies van 2 uur heeft je medewerker zijn ontwikkelkoers in beeld en is hij toegerust om een goed gesprek te voeren over zijn inzet en ontwikkeling. Incl. voorbereiding, opdrachten en testen.

excl. btw

€ 725

Workshops

Van stress naar persoonlijke kracht

vergroot werkplezier en voorkomt stress en uitval!

In deze workshop leert je medewerker hoe het gedrag van een ander hem helpt om zijn eigen kernkwaliteiten te ontdekken. Aan de hand van een treffende oefening onderzoekt hij zijn zgn. kracht-as en zijn stress-as.

Dit levert niet alleen het waardevolle inzicht op wanneer hij stress ervaart, maar ook wat hij dan doet. Gelukkig biedt dit houvast om weer in zijn kracht te komen. Juist díe vertaling staat in de workshop centraal; een praktische oefening die je medewerker ook thuis, dagelijks, in diverse situaties kan toepassen. Voor minder stress en meer plezier, persoonlijke ontwikkeling en balans.

In company
Excl. btw

€ 550

€ 100 bij individuele deelname

Tips om afspraken te maken
die vóór je werken

Wat je aandacht geeft, groeit… Echt!

Trend: het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Over en weer weten wat er speelt, hoe het gaat en waaraan je medewerker de komende tijd gaat bijdragen. De bedoeling is om met elkaar afspraken te maken.

Hoe krijg je nu écht een goed gesprek? Het is jammer als dit gesprek slechts “een dingetje” is en de afspraken oppervlakkig zijn en in de lade verdwijnen. Vaak hebben afspraken te maken met iets wat je niet wilt: ik wil minder stress, ik wil geen fouten meer maken, ik wil me niet onzeker voelen.

In deze workshop leert je medewerker meer uit zijn doelen en afspraken te halen. Om afspraken om te buigen naar wat hij wél wilt. Om afspraken te maken die uitvoerbaar zijn. “Wat je aandacht geeft groeit”, beleeft hij in deze actieve workshop. 

In company
Excl. btw

€ 550

€ 100 bij individuele deelname

het merk-ik

Over jouw unieke kwaliteiten en het profileren van jezelf

In onze moderne dynamische samenleving is het cruciaal jezelf zowel professioneel als persoonlijk te onderscheiden.

De workshop helpt jouw medewerker om zichzelf als merk te zien en vervolgens krachtig en onderscheidend neer te zetten: wie je bent en waar je voor staat.
De workshop is bedoeld voor iedereen die zichzelf authentieker wil profileren en inzichten wil opdoen die hij in zijn werk of persoonlijke ontwikkeling wilt toepassen. Ook handig voor op het CV, Linked-IN profiel en bij een sollicitatie.

In company
Excl. btw

€ 550

€ 100 bij individuele deelname

jouw medewerker: meer zelfregie en werkgeluk!

meer weten?