Overzicht

kwaliteiten, uitdagingen,

valkuilen en allergieën 

energiegevers en energievreters

Leidraad

Het beste is als je jouw kwaliteiten in eigen woorden beschrijft. Vind je dat nog niet zo eenvoudig? Gebruik dan dit overzicht als inspiratie.
Tip: in beide overzichten kun je zowel kwaliteit- als valkuilbeschrijvingen vinden. 

Alertheid

Attentheid

Baanbrekend

Bedachtzaamheid

Behoedzaamheid

Behulpzaamheid

Bescheidenheid

Beschouwing

Bezonnenheid

Buigzaamheid

Confronteren

Creativiteit

Daadkracht

Dienstbaarheid

Diplomatie

Directheid

Doelgerichtheid

Doelmatigheid

Doordachtzaamheid

Efficiency

Empathie

Enthousiasme

Fijngevoeligheid

Flexibiliteit

Gedegenheid

Gedrevenheid

Geduld

Geestdrift

Genuanceerdheid

Grandeur

Grenzen stellen

Grondigheid

Grootmoedigheid

Gulheid

Harmonie

Hartstocht

Helderheid

Hulpvaardigheid

Humor

Idealisme

Ingetogenheid

Inlevingsvermogen

Inschikkelijkheid

Invoelingsvermogen

Losheid

Luchthartigheid

Moed

Nauwgezetheid

Nederigheid

Nuchterheid

Onbaatzuchtigheid

Ongekunsteldheid

Ontvankelijkheid

Openhartigheid

Openheid

Opgewektheid

Oplettendheid

Optimisme

Overlaten

Pragmatisme

Preciesheid

Realisme

Receptiviteit

Rechtgeaardheid

Relativisme

Scheppingsvermogen

Secuurheid

Soberheid

Spaarzaamheid

Spontaniteit

Standvastigheid

Striktheid

Tact

Terughoudendheid

Toegankelijkheid

Toegeeflijkheid

Toewijding

Vastberadenheid

Vastbeslotenheid

Vasthoudendheid

Verdraagzaamheid

Volhardendheid

Voorkomendheid

Vooruitstrevend

Voorzichtigheid

Vrijgevigheid

Waakzaamheid

Weloverwogenheid

Werkelijkheidszin

Zakelijkheid

Zelfbewustheid

Zorgeloosheid

Zorgvuldigheid

Zorgzaamheid

Eigen woord..

Etc.

 

Aarzeling
Achteloosheid
Afstandelijkheid
Afwachtendheid
Angstvalligheid
Argeloosheid
Argwaan
Arrogantie
Bagatellisering
Bedeesdheid
Bemoedering
Berusten
Betutteling
Bezetenheid
Botheid
Bruutheid
Buitenissigheid
Chaos
Conflictvermijdend
Conservatisme
Cru-heid
Cynisme
Drammerigheid
Egoïsme
Extravagantie
Fanatisme
Gekunsteldheid
Gelatenheid
Geremdheid
Gesjoemel
Grenzeloosheid
Grilligheid
Grofheid
Halfslachtigheid
Indirectheid
Jovialiteit
Karigheid
Kilheid
Koelheid
Krenterigheid
Lichtzinnigheid
Lompheid
Manipulatie
Medelijden
Meedogenloosheid
Muggenzifterij
Naïviteit
Nalatigheid
Nonchalance
Nutteloosheid
Onachtzaamheid
Onbenulligheid
Onbezonnenheid
Onderkoeldheid
Onechtheid
Ongeïnteresseerdheid
Ongenaakbaarheid
Ongenuanceerdheid
Ongeremdheid
Onverbiddelijkheid
Onverschilligheid
Opdringerigheid
Opgefoktheid
Overdrevenheid
Pamperen
Passiviteit
Pessimisme
Pietepeuterigheid
Pietluttigheid
Plakkerigheid
Rigiditeit
Roekeloosheid
Rommeligheid
Ruwheid
Saaiheid
Schuchterheid
Sentimentaliteit
Simplisme
Slordigheid
Somberheid
Sponsachtigheid
Starheid
Stijfkoppigheid
Stroperigheid
Stugheid
Taaiheid
Tobberigheid
Traagheid
Twijfelachtigheid
Wanordelijkheid
Wantrouwen
Warrigheid
Weerbarstigheid
Wispelturigheid
Zelfgenoegzaamheid
Zelfzuchtigheid
Eigen woord..
wat kan loopbaan begeleiding voor jou betekenen?

meer weten?