privacybeleid

Loopbaancoaching Den Bosch 

jouw gegevens Vertrouwelijk en veilig

zoals het hoort bij privacy

Privacybeleid Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr

Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr.

Delen met derden

Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is en in aanwezigheid van een verwerkersovereenkomst ter waarborging van je privacy:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld facturatie, het afnemen van een loopbaantest of het verlenen van toegang tot online informatie
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Persoonsgegevens

Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.

Bij Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens, factuuradres, KVK- en BTW-nummer
 • Contactgegevens als telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende jouw dienstverband, arbeids- en opleidingsverleden
 • CV, Linked-IN-, social media-gegevens en sollicitaties
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een offerte/ overeenkomst, plan van aanpak en/ of rapportages rechtstreeks via jou of via derden, zoals je werkgever
 • Gespreksverslagen van jou of de coach
 • Gegevens uit een deelnemerslijst voor training (of soortgelijk) verstrekt door opdrachtgever
 • Gegevens voor loopbaantesten en overige online applicaties van belang voor de coaching
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.
Doeleinden

Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr verwerkt deze persoonsgegevens primair voor een kwalitatief goede dienstverlening, gezonde bedrijfsvoering waar ook marketing onderdeel van is. Te denken valt aan diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact met jou
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Het geven van toegang tot afgeschermde informatie
 • Het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, zoals het afnemen van tests en coaching
 • De re-integratie of begeleiding van medewerkers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of outplacement
 • Het verzorgen van trainingen, workshops of andere groepsbijeenkomsten
 • Beheer van het klantenbestand en klantrelaties
 • Nieuwsbrieven
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturatie
 • Facturering, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
Bewaren van gegevens

Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de basis tot 1 jaar na einde traject. Geanonimiseerde klantgegevens voor beroepsaccreditatie, belastingdienst en factuurgegevens worden 5 tot 7 jaar bewaard, conform gestelde eisen door in dit artikel genoemde derden. Bovendien zorgt Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

SSL-verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de website worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr gebruik maakt van een SSL-certificaat. De gegevens worden gemaild naar Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.
Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics

Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr heeft hier geen invloed op.
Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr heeft Google geen toestemming gegeven om via Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@loopbaancoaching-denbosch.nl of info@brendamohr.nl. Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr is gerechtigd de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Raadpleeg daarom met regelmaat deze privacyverklaring.

Vragen?

https://www.loopbaancoaching-denbosch.nl en https://brendamohr.nl de website van Loopbaancoaching Den Bosch | Brenda Mohr. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75771160. Emailadres: info@loopbaancoaching-denbosch.nl. of info@brendamohr.nl

wat kan loopbaan begeleiding voor jou betekenen?

meer weten?